ruvzbj.sk ruvzbj.sk - Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

ruvzbj.skWebsite Profile

Title: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove
Keywords: regionalny, urad, bardejov, hygiena, zdravotnictvo, verejne
Description:Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

ruvzbj.sk Information

Website / Domain:ruvzbj.sk
Website IP Address:195.28.64.101
Domain DNS Server:ns.slovanet.net,ns1.slovanet.net

ruvzbj.sk ranks

Alexa Rank:15133441
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

ruvzbj.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$8,033
Daily Revenue:$22
Monthly Revenue:$660
Yearly Revenue:$$8,033
Daily Unique Visitors:2,025
Monthly Unique Visitors:60,750
Yearly Unique Visitors:739,125

ruvzbj.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Keep-Alive
Content-Type text/html
Server Apache
Date Thu, 20 Sep 2018 16:17:20 GMT

ruvzbj.sk WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
regionalny 0 0.00%
urad 0 0.00%
bardejov 8 3.46%
hygiena 0 0.00%
zdravotnictvo 0 0.00%
verejne 0 0.00%

ruvzbj.sk Similar Website

Domain WebSite Title
ruvzdk.sk RúVZDK | Regionálny úrad verejného zdravotníctva
ruvzlv.sk :: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice ::
ruvzpp.sk Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
ruvznr.sk Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
ruvzke.sk Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Ko?iciach
ruvzza.sk Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v ?iline
ruvzpd.sk Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
ruvzsn.sk Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spi?ská Nová Ves - Titulná stránka
ruvzsk.sk Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
uvzsr.sk úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
penzionivana.sk Ubytovanie v Bardejove a okolí
sgbj.sk Súkromné gymnázium v Bardejove
hotelsaris.sk Hotel ?ari? - Ubytovanie v Bardejove
zsjiraskovabj.edu.sk CZ? sv. Egídia v Bardejove
skolstvomartin.sk ?kolsky úrad v Martine
cssbj.sk Archívy English - Cirkevná spojená ?kola v Bardejove
health-sf.sk Ministerstvo Zdravotníctva SR - ?trukturálne fondy v Zdravotníctve
ksuza.sk Krajsky ?kolsky úrad v ?iline

ruvzbj.sk Alexa Rank History Chart

ruvzbj.sk aleax

ruvzbj.sk Html To Plain Text

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove úvodAktualityArchívCennikDokumentyHistória úraduKontaktLegislatívaNebezpe?né vyrobkyOddeleniaOrganiza?ná ?truktúraPodanie ?iadostiPracovné ponukyPrávoplatné rozhodnutiaRegionálna protiepidemická komisiaRegister odborne sp?sobilych os?bRegister majetku ?tátuRegister ponúkaného majetku ?tátuSlobodny prístup k informáciámSprávne poplatkyúradné hodinyVerejné obstarávanieZodpovedná osobaZoznam dl?níkov Portál otvorenych dát Elektronická podate?ňa úvod Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je rozpo?tová organizácia zriadená pod?a zákona NR SR ?. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorych zákonov (?alej len ?. 355/2007 Z.Z.) pre územie okresu Bardejov. úrad je finan?nym vz?ahom zapojeny na rozpo?et Ministerstva zdravotníctva SR. RúVZ riadi a za jeho ?innos? zodpovedá regionálny hygienik, ktory je zároveň vedúcim slu?obného úradu. Aktuality 7.4.2017 Epidemiologická situácia vo vyskyte prenosnych ochorení v okrese Bardejov za mesiac marec 2017 4.4.2017 7. apríl - Svetovy deň zdravia 28.3.2017 Vyznam obsahu stopovych látok v pitnej vode pre zdravie ?loveka 28.3.2017 Celonárodná kampaň 2017 - Vyzvi srdce k pohybu Deti podporovatelia Plagát ú?astnícky list 17.3.2017 20. marec - Svetovy deň ústneho zdravia 14.3.2017 22. marec - Svetovy deň vody 9.3.2017 Ty?deň mozgu 5.3.2017 Epidemiologická situácia vo vyskyte prenosnych ochorení v okrese Bardejov za mesiac február 2017 20.2.2017 Bezodplatné poskytovanie hotovych pokrmov na verejnosti 20.2.2017 Spolo?ná in?trukcia pre RVPS a RúVZ 2017 8.2.2017 ?ltá zimnica v Brazílii - odporú?ania pre cestovate?ov 7.2.2017 Epidemiologická situácia vo vyskyte prenosnych ochorení v okrese Bardejov za mesiac január 2017 Copyright ? 2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

ruvzbj.sk Whois

Domain Name: RUVZBJ.SK


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en